«Skolegang som nytter» - Prosjektoppdatering fra Redd Barna

15/05/2015

Høsten 2014 startet Redd Barna byggingen av flere skoler i Kambodsja. Nå er flere av prosjektene ferdigstilt, og mange nye barn har begynt på en utdannelse som vil gi dem muligheten til å forandre sine liv.

Siden tusenårsskiftet er antallet barn som ikke går på skolen halvert. Det er svært gledelig. Likevel er det fortsatt 57 millioner barn verden over som ikke får begynne på skolen. Like alvorlig er det at 250 millioner barn i barneskolealder ikke kan lese enkle setninger, til tross for at de fleste av dem har gått på skolen.

Det gjør Redd Barna noe med: Utdanning er deres største internasjonale satsing. De arbeider med å nå de barna som er mest utsatt, i de mest utsatte områdene.


 

Siden forrige oppdatering har det skjedd mye i prosjektene i Kambodsja. Flere av skolene står nå ferdig og er tatt i bruk av en rekke elever som gleder seg over å få undervisning i gode og trygge omgivelser. Et av skolebyggene som nå står for tur er Thmear ungdomsskole. Den nye skolen skal få fem nye klasserom og utrustes med brønn, toaletter og en stor vanntank slik at elevene har tilgang til rent vann under tørkeperiodene.

Dette har skjedd siden sist:
Themar primary School: Fem nye klasserom til 100 elever er tatt i bruk.
Veal Taphou Primary School: To nye klasserom til 70 elever er tatt i bruk.
Veal Primary and Lower Secondary School: Nytt skolebygg til 400 elever er tatt I bruk.
Kvan Cheal Primary School: Fire nye klasserom til 90 elever er 60% ferdig bygd

Tusen takk for støtten til prosjektet «Skolegang som nytter» i Kambodsja!


 

Fakta om «Skolegang som nytter»
I Kambodsja har Redd Barna startet prosjektet ”Skolegang som nytter” hvor vi sørger for kvalitetssikret læring for barn. Redd Barna skal bygge og pusse opp en rekke skoler i Kambodsja i løpet av en treårsperiode. Dette skal gi flere tusen barn en skoleplass. «Skolegang som nytter» skal ikke bare bygge og ruste opp skolebygg, men også bidra til å utdanne lærere og skoleledelse for å sikre at utdanningen gir et godt læringsinnhold i trygge og hygieniske omgivelser.