«Stopp handelen som dreper» - øremerking av donasjoner til WWF

09/10/2015

Vi har nå blitt en del av et prosjekt i samarbeid med WWF som heter «Stopp handelen som dreper». «Stopp handelen som dreper» er en global WWF-kampanje for å stanse nedslaktingen av elefanter, neshorn og tigere.

Aldri har krypskyting og den ulovlige handelen med elfenben vært større eller mer brutal enn nå. Hvert år blir minst 22.000 elefanter drept i Afrika! Den store etterspørselen etter elfenben på ulovlige markeder i Asia fører til krypskytingen. WWF jobber for å beskytte Afrikas elefanter gjennom blant annet å støtte viltvoktere, opprette verneområder og forsøke å få bukt med etterspørselen etter elfenben.

 

Ulovlig jakt på neshorn har også økt kraftig de siste årene. Neshornet jages, hornet kuttes av for å selges, og resten av dyret blir liggende igjen. Hornet er blant annet svært ettertraktet som ingrediens i asiatisk naturmedisin. I Sør-Afrika har antall neshorn tatt av krypskyttere økt fra 13 i 2007 til 1.215 i 2014.

 

For hundre år siden, fantes det 100.000 ville tigere i verden. I dag har vi bare 3.200 igjen av det majestetiske kattedyret. Heldigvis er det ikke for sent å redde tigeren! WWFs mål er å doble antallet tigere som lever i det fri innen 2022, og vi begynner å se resultater av arbeidet vårt. I India har landets tigerbestand økt betraktelig det siste tiåret: Fra 1.411 i 2006 til 2.226 i 2014. Og fra Kina er det kommet rapporter om at tigeren ser ut til å ha reetablert seg i områder nær grensen til Russland.

WWFs kampanje mot krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter har oppnådd gode resultater, blant annet satte USAs president Barack Obama i 2013 av hele 60 millioner kroner til å styrke arbeidet mot denne formen for organisert kriminalitet. Problematikken er også blitt diskutert i FNs sikkerhetsråd, knyttet til spørsmål om sikkerhet og regional utvikling.

Nasjonale myndigheter, blant annet i Kamerun, har styrket håndhevingen av lover mot krypskyting og ulovlig handel. WWF-Norge har bedt norske myndigheter om å bidra med 100 millioner kroner til FNs miljøprogram (UNEP), CITES (Den internasjonale konvensjonen om handel med truede arter) og Interpol, øremerket arbeidet for å stanse krypskytingen og den ulovlige handelen.

WWF-Norge har bidratt til økte dyrebestander i Namibia I tillegg har WWF i en årrekke vært direkte involvert i naturvernarbeid «på bakken» i afrikanske land hvor krypskyting av truede dyrearter er et stort problem. Gjennom ulike prosjekter og programmer samarbeider vi med både lokalsamfunn og myndigheter om å få has på denne organiserte kriminaliteten.

WWF-Norge bidrar også til et statlig naturvernprogram i Namibia med gode resultater for både elefanter, neshorn, løver og sebraer. Disse bestandene var tidligere truet, men er nå enten stabilisert eller økende.

I tiden fremover vil vi gi dere oppdateringer og nyheter rundt dette prosjektet, både her på hjemmesiden.