«Stopp handelen som dreper» - positiv fremgang

16/03/2016

WWFs kampanje mot krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter har oppnådd gode resultater i året som har gått. Dette er mye takket være støtten som kommer. I 2015 kom det inn rundt 60 000 kroner gjennom donasjoner fra dere i Panel.no.

I juli vedtok FN en historisk resolusjon som innebærer at alle land må styrke innsatsen mot krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter. WWF har de siste årene stått sentralt i å endre den globale oppfatningen av naturkriminalitet.

India er verdens klart største tigerland. Den siste tigertellingen ble gjennomført i fjor, og viste en økning i bestanden på 30 prosent. Dette kommer av forvaltning og økt beskyttelse av områdene hvor tigeren lever.

De østlige delene av Russland er hjem for 95 prosent av verdens bestand av sibirske tigere, eller amurtigere som de også kalles. Den nye tellingen som ble ferdig i 2015, viser at det nå finnes mellom 480 og 540 sibirske tigere. Rundt hundre av disse er unger. Det lover godt for fremtiden til sibirtigeren!

 

De største markedene for elfenben ligger i Sørøst-Asia. Etter sterkt påtrykk fra blant andre WWF, tok Hong Kong nylig grep for å fase ut handelen med elfenben.

WWF takker for den innsatsen som dere har lagt ned i besvarelsene av undersøkelser og donasjonene som kommer av dette.