Om Panel.no

opinion people

Om Panel.no

 

Panel.no er meningspanelet til Norstat Norge AS. Norstat er en av Europas ledende leverandører av datainnsamling, og tilbyr alle typer og metoder av innsamlingstjenester til profesjonelle brukere av markedsanalyse. Norstat samler blant annet inn data fra Panel.no, ved hjelp av online spørreundersøkelser som sendes ut til panelet. Panel.no består utelukkende av registrerte brukere som har samtykket til å delta i markedsundersøkelser og meningsmålinger.

Et medlemskap hos Panel.no er helt gratis og uforpliktende, og kan avsluttes når som helst. Som medlem blir du jevnlig invitert til å delta i undersøkelser og andre typer studier som gruppesamtaler og dybdeintervjuer, og du mottar belønning for de undersøkelsene du velger å delta i. Innmelding i Panel.no skjer kun ved invitasjon, og på grunn av metodiske kvalitetshensyn er det er dessverre ikke mulighet for å melde seg inn i panelet på eget initiativ.