Dersom du fikk velge julemiddagen, hvilken rett ville du valgt da?

Primærfaner