Får jeg poeng for en undersøkelse jeg ikke fullfører?

Får jeg poeng for en undersøkelse jeg ikke fullfører?

Deltagere som avbryter en undersøkelse før den avsluttende siden får ikke poeng for denne undersøkelsen. Dette skyldes at vi ikke kan analysere ufullstendige undersøkelser, altså vil den avbrutte undersøkelsen ikke registeres som en del av resultatet.

Dersom du ikke får fullført en undersøkelse du er invitert til fordi du faller utenfor målgruppen mottar du et lite poengbeløp for forsøk på å gjennomføre. Du mottar ikke et like høyt poengbeløp som ved full gjennomføring. Dette skyldes at poengene du mottar henger sammen med lengden på undersøkelsen, og ved å falle utenfor målgruppen gjennomfører du kun en liten del av en lengre undersøkelse.