Hvor ofte får jeg invitasjon til undersøkelser?

Hvor ofte får jeg invitasjon til undersøkelser?

I gjennomsnitt inviteres medlemmene våre til 2-3 undersøkelser i måneden. Hvor hyppig du inviteres til undersøkelser avhenger i stor grad av kundene våre, som definerer målgruppene for undersøkelsene sine. Derfor kan det noen ganger hende at det kun er f.eks. unge kvinner, hundeeiere eller foreldre som mottar invitasjon til en undersøkelse. Antall undersøkelser kan også variere over en periode, slik at du tidvis får flere og tidvis færre undersøkelser.