Hvordan, hvor og når gjennomføres undersøkelsene?

Hvordan, hvor og når gjennomføres undersøkelsene?

Panel.no er en internett-basert tjeneste, og alle undersøkelsene gjennomføres utelukkende på vår nettside. Det fungerer slik at vi inviterer deg til spesifikke undersøkelser ved å sende deg en mail, der du kan trykke på en link til undersøkelsen. Ved å klikke på linken får du tilgang til undersøkelsen og kan gjennomføre. Som medlem av panelet kan du besvare undersøkelser når og hvor du vil, så lenge du har tilgang til nett og link til undersøkelsen. Hver enkelt undersøkelse skal ha et begrenset antall intervju, derfor anbefaler vi å besvare de undersøkelsene du ønsker å delta i så tidlig som mulig etter invitasjon. Når antall intervju er nådd stenges undersøkelsen for deltagelse.