Nyheter

En hilsen fra Redd Barna!

05/01/2018

Tusen takk for støtten til prosjektet "Utdanning for framtiden" i 2017! Med deres hjelp fortsetter vi arbeidet med å gi barn i Kambodsja en god skolegang og verktøyene de trenger for å skaffe seg en bedre framtid. Ett av barna som får nytte av støtten er elleve år gamle Thary, som nå trives mye bedre på skolen og klarer seg bra - les historien hennes her.

Hvordan støtte prosjektet «Utdanning for framtiden»?

Medlemmer av panelet har mulighet til å velge mellom en rekke innløsningsalternativer når man veksler inn poengene sine. Ved å donere opptjente poeng til Redd Barna vil pengene automatisk øremerkes prosjektet «Utdanning for framtiden».

Les mer om prosjektet her Utdanning for framtiden i Kambodsja

Vel overstått vervekonkurranse!

20/11/2017

Høstens vervekonkurranse er over for denne gang. Det har vært et stort engasjement blant dere medlemmer.

Vi i Panel.no ønsker å gratulere vinnerne av konkurransen!

  1. Vebjørn fra Trondheim
  2. Nina fra Oslo
  3. Thea fra Sandnes

 

Vinnere har blitt kontaktet og premier er på vei.

Takk til alle som vervet sine venner!

«Stopp handelen som dreper» - positiv fremgang

16/03/2016

WWFs kampanje mot krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter har oppnådd gode resultater i året som har gått. Dette er mye takket være støtten som kommer. I 2015 kom det inn rundt 60 000 kroner gjennom donasjoner fra dere i Panel.no.

I juli vedtok FN en historisk resolusjon som innebærer at alle land må styrke innsatsen mot krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter. WWF har de siste årene stått sentralt i å endre den globale oppfatningen av naturkriminalitet.

India er verdens klart største tigerland. Den siste tigertellingen ble gjennomført i fjor, og viste en økning i bestanden på 30 prosent. Dette kommer av forvaltning og økt beskyttelse av områdene hvor tigeren lever.

De østlige delene av Russland er hjem for 95 prosent av verdens bestand av sibirske tigere, eller amurtigere som de også kalles. Den nye tellingen som ble ferdig i 2015, viser at det nå finnes mellom 480 og 540 sibirske tigere. Rundt hundre av disse er unger. Det lover godt for fremtiden til sibirtigeren!

 

De største markedene for elfenben ligger i Sørøst-Asia. Etter sterkt påtrykk fra blant andre WWF, tok Hong Kong nylig grep for å fase ut handelen med elfenben.

WWF takker for den innsatsen som dere har lagt ned i besvarelsene av undersøkelser og donasjonene som kommer av dette.

Påskespillet 2016

10/03/2016

Gratulerer! Du har funnet alle påskeeggene!

1. premie: 100 poeng
Solfrid S.
2. premie: 50 poeng
Odd S.
3. premie: 25 poeng
Ingrid E.

 

«Stopp handelen som dreper» - øremerking av donasjoner til WWF

09/10/2015

Vi har nå blitt en del av et prosjekt i samarbeid med WWF som heter «Stopp handelen som dreper». «Stopp handelen som dreper» er en global WWF-kampanje for å stanse nedslaktingen av elefanter, neshorn og tigere.

Aldri har krypskyting og den ulovlige handelen med elfenben vært større eller mer brutal enn nå. Hvert år blir minst 22.000 elefanter drept i Afrika! Den store etterspørselen etter elfenben på ulovlige markeder i Asia fører til krypskytingen. WWF jobber for å beskytte Afrikas elefanter gjennom blant annet å støtte viltvoktere, opprette verneområder og forsøke å få bukt med etterspørselen etter elfenben.

 

Ulovlig jakt på neshorn har også økt kraftig de siste årene. Neshornet jages, hornet kuttes av for å selges, og resten av dyret blir liggende igjen. Hornet er blant annet svært ettertraktet som ingrediens i asiatisk naturmedisin. I Sør-Afrika har antall neshorn tatt av krypskyttere økt fra 13 i 2007 til 1.215 i 2014.

 

For hundre år siden, fantes det 100.000 ville tigere i verden. I dag har vi bare 3.200 igjen av det majestetiske kattedyret. Heldigvis er det ikke for sent å redde tigeren! WWFs mål er å doble antallet tigere som lever i det fri innen 2022, og vi begynner å se resultater av arbeidet vårt. I India har landets tigerbestand økt betraktelig det siste tiåret: Fra 1.411 i 2006 til 2.226 i 2014. Og fra Kina er det kommet rapporter om at tigeren ser ut til å ha reetablert seg i områder nær grensen til Russland.

WWFs kampanje mot krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter har oppnådd gode resultater, blant annet satte USAs president Barack Obama i 2013 av hele 60 millioner kroner til å styrke arbeidet mot denne formen for organisert kriminalitet. Problematikken er også blitt diskutert i FNs sikkerhetsråd, knyttet til spørsmål om sikkerhet og regional utvikling.

Nasjonale myndigheter, blant annet i Kamerun, har styrket håndhevingen av lover mot krypskyting og ulovlig handel. WWF-Norge har bedt norske myndigheter om å bidra med 100 millioner kroner til FNs miljøprogram (UNEP), CITES (Den internasjonale konvensjonen om handel med truede arter) og Interpol, øremerket arbeidet for å stanse krypskytingen og den ulovlige handelen.

WWF-Norge har bidratt til økte dyrebestander i Namibia I tillegg har WWF i en årrekke vært direkte involvert i naturvernarbeid «på bakken» i afrikanske land hvor krypskyting av truede dyrearter er et stort problem. Gjennom ulike prosjekter og programmer samarbeider vi med både lokalsamfunn og myndigheter om å få has på denne organiserte kriminaliteten.

WWF-Norge bidrar også til et statlig naturvernprogram i Namibia med gode resultater for både elefanter, neshorn, løver og sebraer. Disse bestandene var tidligere truet, men er nå enten stabilisert eller økende.

I tiden fremover vil vi gi dere oppdateringer og nyheter rundt dette prosjektet, både her på hjemmesiden.

  •  
  • 1 av 3
  • >>