Nyheter

Vel overstått vervekonkurranse

23/11/2016

Da var høstens vervekonkurranse over for denne gang. Det har vært et solid engasjement blant dere medlemmer av panelet.

Vi i Panel.no ønsker å gratulere vinnerne av høstens vervekonkurranse! De heldige ble i denne omgangen som følger.

  • Ingrid fra Oslo
  • Adrian fra Brønnøysund
  • Annika fra Skjetten

Alle vinnere har blitt kontaktet og premier er på vei.

Samtidig benytter vi anledningen til å takke alle som bidro i konkurransen!

«Stopp handelen som dreper» - positiv fremgang

16/03/2016

WWFs kampanje mot krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter har oppnådd gode resultater i året som har gått. Dette er mye takket være støtten som kommer. I 2015 kom det inn rundt 60 000 kroner gjennom donasjoner fra dere i Panel.no.

I juli vedtok FN en historisk resolusjon som innebærer at alle land må styrke innsatsen mot krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter. WWF har de siste årene stått sentralt i å endre den globale oppfatningen av naturkriminalitet.

India er verdens klart største tigerland. Den siste tigertellingen ble gjennomført i fjor, og viste en økning i bestanden på 30 prosent. Dette kommer av forvaltning og økt beskyttelse av områdene hvor tigeren lever.

De østlige delene av Russland er hjem for 95 prosent av verdens bestand av sibirske tigere, eller amurtigere som de også kalles. Den nye tellingen som ble ferdig i 2015, viser at det nå finnes mellom 480 og 540 sibirske tigere. Rundt hundre av disse er unger. Det lover godt for fremtiden til sibirtigeren!

 

De største markedene for elfenben ligger i Sørøst-Asia. Etter sterkt påtrykk fra blant andre WWF, tok Hong Kong nylig grep for å fase ut handelen med elfenben.

WWF takker for den innsatsen som dere har lagt ned i besvarelsene av undersøkelser og donasjonene som kommer av dette.

Påskespillet 2016

10/03/2016

Gratulerer! Du har funnet alle påskeeggene!

1. premie: 100 poeng
Solfrid S.
2. premie: 50 poeng
Odd S.
3. premie: 25 poeng
Ingrid E.

 

«Stopp handelen som dreper» - øremerking av donasjoner til WWF

09/10/2015

Vi har nå blitt en del av et prosjekt i samarbeid med WWF som heter «Stopp handelen som dreper». «Stopp handelen som dreper» er en global WWF-kampanje for å stanse nedslaktingen av elefanter, neshorn og tigere.

Aldri har krypskyting og den ulovlige handelen med elfenben vært større eller mer brutal enn nå. Hvert år blir minst 22.000 elefanter drept i Afrika! Den store etterspørselen etter elfenben på ulovlige markeder i Asia fører til krypskytingen. WWF jobber for å beskytte Afrikas elefanter gjennom blant annet å støtte viltvoktere, opprette verneområder og forsøke å få bukt med etterspørselen etter elfenben.

 

Ulovlig jakt på neshorn har også økt kraftig de siste årene. Neshornet jages, hornet kuttes av for å selges, og resten av dyret blir liggende igjen. Hornet er blant annet svært ettertraktet som ingrediens i asiatisk naturmedisin. I Sør-Afrika har antall neshorn tatt av krypskyttere økt fra 13 i 2007 til 1.215 i 2014.

 

For hundre år siden, fantes det 100.000 ville tigere i verden. I dag har vi bare 3.200 igjen av det majestetiske kattedyret. Heldigvis er det ikke for sent å redde tigeren! WWFs mål er å doble antallet tigere som lever i det fri innen 2022, og vi begynner å se resultater av arbeidet vårt. I India har landets tigerbestand økt betraktelig det siste tiåret: Fra 1.411 i 2006 til 2.226 i 2014. Og fra Kina er det kommet rapporter om at tigeren ser ut til å ha reetablert seg i områder nær grensen til Russland.

WWFs kampanje mot krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter har oppnådd gode resultater, blant annet satte USAs president Barack Obama i 2013 av hele 60 millioner kroner til å styrke arbeidet mot denne formen for organisert kriminalitet. Problematikken er også blitt diskutert i FNs sikkerhetsråd, knyttet til spørsmål om sikkerhet og regional utvikling.

Nasjonale myndigheter, blant annet i Kamerun, har styrket håndhevingen av lover mot krypskyting og ulovlig handel. WWF-Norge har bedt norske myndigheter om å bidra med 100 millioner kroner til FNs miljøprogram (UNEP), CITES (Den internasjonale konvensjonen om handel med truede arter) og Interpol, øremerket arbeidet for å stanse krypskytingen og den ulovlige handelen.

WWF-Norge har bidratt til økte dyrebestander i Namibia I tillegg har WWF i en årrekke vært direkte involvert i naturvernarbeid «på bakken» i afrikanske land hvor krypskyting av truede dyrearter er et stort problem. Gjennom ulike prosjekter og programmer samarbeider vi med både lokalsamfunn og myndigheter om å få has på denne organiserte kriminaliteten.

WWF-Norge bidrar også til et statlig naturvernprogram i Namibia med gode resultater for både elefanter, neshorn, løver og sebraer. Disse bestandene var tidligere truet, men er nå enten stabilisert eller økende.

I tiden fremover vil vi gi dere oppdateringer og nyheter rundt dette prosjektet, både her på hjemmesiden.

«Skolegang som nytter» - Prosjektoppdatering fra Redd Barna

15/05/2015

Høsten 2014 startet Redd Barna byggingen av flere skoler i Kambodsja. Nå er flere av prosjektene ferdigstilt, og mange nye barn har begynt på en utdannelse som vil gi dem muligheten til å forandre sine liv.

Siden tusenårsskiftet er antallet barn som ikke går på skolen halvert. Det er svært gledelig. Likevel er det fortsatt 57 millioner barn verden over som ikke får begynne på skolen. Like alvorlig er det at 250 millioner barn i barneskolealder ikke kan lese enkle setninger, til tross for at de fleste av dem har gått på skolen.

Det gjør Redd Barna noe med: Utdanning er deres største internasjonale satsing. De arbeider med å nå de barna som er mest utsatt, i de mest utsatte områdene.

 

Siden forrige oppdatering har det skjedd mye i prosjektene i Kambodsja. Flere av skolene står nå ferdig og er tatt i bruk av en rekke elever som gleder seg over å få undervisning i gode og trygge omgivelser. Et av skolebyggene som nå står for tur er Thmear ungdomsskole. Den nye skolen skal få fem nye klasserom og utrustes med brønn, toaletter og en stor vanntank slik at elevene har tilgang til rent vann under tørkeperiodene.

Dette har skjedd siden sist:
Themar primary School: Fem nye klasserom til 100 elever er tatt i bruk.
Veal Taphou Primary School: To nye klasserom til 70 elever er tatt i bruk.
Veal Primary and Lower Secondary School: Nytt skolebygg til 400 elever er tatt I bruk.
Kvan Cheal Primary School: Fire nye klasserom til 90 elever er 60% ferdig bygd

Tusen takk for støtten til prosjektet «Skolegang som nytter» i Kambodsja!

 

Fakta om «Skolegang som nytter»
I Kambodsja har Redd Barna startet prosjektet ”Skolegang som nytter” hvor vi sørger for kvalitetssikret læring for barn. Redd Barna skal bygge og pusse opp en rekke skoler i Kambodsja i løpet av en treårsperiode. Dette skal gi flere tusen barn en skoleplass. «Skolegang som nytter» skal ikke bare bygge og ruste opp skolebygg, men også bidra til å utdanne lærere og skoleledelse for å sikre at utdanningen gir et godt læringsinnhold i trygge og hygieniske omgivelser.

  •  
  • 1 av 2
  • >>