Nyheter

WWF har blitt ny hovedsamarbeidspartner!

21/04/2015

Panel.no har en lang tradisjon med samarbeid med veldedige organisasjoner. Våre panelister har som en følge av dette muligheten til å donere sine oppsparte poeng til de ulike organisasjonene. Vi registrerer med glede at stadig flere velger å benytte seg av dette og setter stor pris på at engasjementet og givergleden er større enn noen gang!

 

I 2013 lanserte vi løsningen med hovedsamarbeidspartnere. Dette gjør at vi kan øremerke donasjoner til spesifikke prosjekter og involvere dere i prosjektene som støttes. Vi har hatt et veldig spennende prosjekt gående sammen med Redd Barna kalt «Skolegang som nytter», og samarbeidet med Redd Barna vil fortsette, men nå har vi i tillegg knyttet til oss en ny hovedsamarbeidspartner.

 

Vi er veldig glade for å kunne introdusere WWF som vår nye hovedsamarbeidspartner. Vi har hatt et godt samarbeid med WWF i flere år allerede, men nå ønsker vi å utvide samarbeidet. WWF er verdens største miljø- og naturvernorganisasjon og jobber for å ta vare på verdens truede arter og deres miljø, og for å gi mennesker en sunn planet å leve på. Med prosjekter i over 100 land arbeider WWF for å motvirke menneskeskapte klimaendringer, med vern av sårbare økosystemer og arter, og med utviklingsprosjekter i Afrika og Asia.  Arbeidet drives frem av nesten 5.000 medarbeidere og bidrag fra nærmere fem millioner støttespillere over hele verden. Takket være omfattende feltarbeid, politisk press og et unikt globalt nettverk, kan WWF oppnå naturvernresultater som betyr noe både for mennesker og natur.  

 

Vi vil sette i gang et spennende prosjekt i samarbeid med WWF fremover som vi kommer til å annonsere både her på hjemmesiden, samt via facebook-siden vår. Vi vil understreke at det fortsatt vil være mulig å donere poeng til akkurat den organisasjonen du måtte ønske via oppføringen «Valgfri organisasjon» inne på din brukerkonto.

Vi lanserer mobil-app – last ned i dag for en bedre panelopplevelse!

12/12/2014

Panel.no har lansert en app til smarttelefon og nettbrett, som gjør det enklere og raskere å svare på undersøkelsene dere blir invitert til. Appen er helt gratis, og gir deg enklere tilgang til undersøkelser, samt oversikt over dine opptjente poeng. Har du 5 minutter til overs på bussen, eller i sofakroken med nettbrettet en kveld? Med den nye appen blir det enklere og morsommere for deg å besvare undersøkelser!

Appen er foreløpig tilgjengelig på operatørsystemene IOS og Android. Last ned i dag!

Last ned fra App Store

Last ned fra Google Play

«Skolegang som nytter» - Prosjektoppdatering fra Redd Barna

05/08/2014

Donasjonene fra våre medlemmer til Redd Barna øremerkes til et langsiktig utdanningsprosjekt mot barn i Kambodsja. I løpet av en treårsperiode er målet å gi 3500 barn i fjerntliggende områder tilgang til barne- og ungdomsskoler av god kvalitet. Med støtten fra dere har Redd Barna nå delt ut skolemateriell og skoleuniformer. I tillegg har flere av barna fått sykler som gjør lange skoleveier mer overkommelig. Den unge jenta Hel er et av barna som nå har fått en ny hverdag ved hjelp av våre medlemmers generøse donasjoner.

Hel kommer fra en fattig familie og bor sammen med moren sin og fem yngre søsken i et lite trehus. Hun trivdes dårlig på barneskolen, hadde vanskelig for å lære og skåret alltid dårligst i klassen. Skoleveien var lang og skummel, og familien hadde heller ikke råd til skolemateriell. Etter at Hel mistet faren sin som 10-åring, har hun hjulpet moren med å skaffe mat til familien og passe småsøsknene ved siden av å gå på skolen. Utdanning var derfor hennes siste prioritet og hun ville ikke begynne på ungdomsskolen.

Mange av barna i området forteller lignende historier. Hvert år dropper mange ut av skolen og få jenter begynner på ungdomsskolen. Støtten dere gir, er et viktig bidrag for å bedre denne situasjonen. I samarbeid med lokale utdanningsmyndigheter, lokalsamfunn og foreldre finner vi gode løsninger som gjør det mulig for flere barn å fullføre skolegangen.
Med støtten fra dere har Redd Barna delt ut skolemateriell og skoleuniformer. I tillegg har flere av barna fått sykler som gjør lange skoleveier mer overkommelig. Hel har også fått mulighet til å bo på skolen i ukedagene i et eget studenthus sammen med andre elever som bor veldig langt unna skolen. Nå trenger hun derfor bare å reise den lange skoleveien når hun skal hjem i helgene.

Tusen takk for støtten til prosjektet Skolegang som nytter i Kambodsja. Sammen skaper vi forandringer og gir barn som Hel tilgang til skole av god kvalitet!

«Skolegang som nytter» - øremerking av donasjoner til Redd Barna

22/01/2014

Vi har nå gått inn i et prosjekt med Redd Barna som heter «Skolegang som nytter». Dette er et utdanningsprosjekt rettet mot barn i Kambodsja, et land der utdanningssystemet ble totalt ødelagt under Røde Khmer-regimet på 70-tallet. I dag er det fortsatt mange hindre for barns tilgang til skole i landet; etnisitet, kjønnsulikheter, fattigdom og mangelfulle tilbud i fjerntliggende områder. Gjennom prosjektet støtter vi Redd Barnas arbeid for å bedre denne situasjonen. I løpet av en treårsperiode er målet for prosjektet å gi 3500 barn i fjerntliggende områder tilgang til barne- og ungdomsskoler av god kvalitet.

Hvorfor dette prosjektet?
Utdanning redder liv. Skole gir ikke bare barn beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til en utdanning som gir dem mulighet for utvikling. Likevel står fortsatt 57 millioner barn uten tilgang til skolegang. Gjennom utdanningsprogrammer i en rekke land, arbeider Redd Barna for å i større grad innfri barns rett til skolegang. «Skolegang som nytter» i Kambodsja er et av prosjektene som bidrar til at flere barn får tilgang til utdanning av god kvalitet.

Redd Barna er en av Norges største og mest velansette ideelle organisasjoner, med god organisasjonsstruktur og erfaring i mottakerlandet.

Hvordan støtte prosjektet?
Alle våre panelister har mulighet til å velge mellom en rekke innløsningsalternativer når man veksler inn poengene sine. Ved å donere dine opptjente poeng til Redd Barna vil pengene automatisk øremerkes prosjektet «Skolegang som nytter». Donasjonene overføres til Redd Barna kvartalsvis og uten avkortning.

 I tiden fremover vil vi med jevne mellomrom gi dere oppdateringer og nyheter rundt dette prosjektet, både her på hjemmesiden og facebook-siden vår.

Redd Barna har blitt hovedsamarbeidspartner!

12/02/2013

I flere år har våre panelister hatt muligheten til å donere bort sine oppsparte poeng til veldedige organisasjoner og flere og flere benytter seg nettopp av denne muligheten. Panel.no har samarbeidet med mange forskjellige veldedige organisasjoner; alt fra store verdensomspennende organisasjoner til små lokale idrettsklubber.


Vi er svært glade for engasjementet og givergleden til panelistene og vi har nå derfor valgt å skreddersy en løsning med hovedsamarbeidspartnere for å få enda mer ut av samarbeidet med og donasjonene til de ulike organisasjonene. Dette gjør at vi kan øremerke donasjonene til spesifikke prosjekter, og vi vil også i større grad kunne involvere dere i prosessene og prosjektene som foregår og komme med løpende informasjon underveis.


Panel.no er veldig fornøyde med å kunne introdusere Redd Barna som vår hovedsamarbeidspartner. Vi har hatt et godt samarbeid med Redd Barna siden 2006, men nå vil vi altså utvide samarbeidet. Redd Barna arbeider for en verden hvor alle barn, uansett hvem de er eller hvor de bor, får innfridd sin rett til overlevelse, beskyttelse, utdanning og medvirkning. Som del av Internasjonale Redd Barna arbeider de for og med barn i mer enn 120 land. Det gjør Redd Barna til verdens ledende uavhengige organisasjon for barn. Vi vil sette i gang et spennende prosjekt i samarbeid med Redd Barna fremover som vi kommer til å annonsere både her på hjemmesiden, samt via facebook-siden vår.


Rent praktisk vil dere se endringer på siden hvor dere donerer deres poeng. Vi vil understreke at det fortsatt vil være mulig å donere poeng til akkurat den organisasjonen du måtte ønske via oppføringen «Valgfri organisasjon» inne på din brukerkonto.


Panel.no har som hensikt å inngå flere slike hovedsamarbeid, og vi er i samtaler med flere organisasjoner som det kan bli aktuelt å inngå et større samarbeid med. Informasjon vedrørende dette vil komme på et senere tidspunkt.

  • <<
  • 2 av 2
  •