Følg oss på Facebook!

05/06/2018

Vi har to Facebook-sider som vi anbefaler deg å følge.
Vi har Panel.no sin Facebook-side som oppdaterer deg med informasjon og nyheter om Panel.no. https://www.facebook.com/panel.no/

Vi har også en Facebook-side der vi jevnlig søker deltakere til fokusgrupper, dybdeintervju og lignende prosjekter der man får betalt for å delta. https://www.facebook.com/norstatfokusgrupper/

Følg oss da vel!:)