Om markedsanalyse

About market research

Hva betyr din mening?

 
 

Ved kommersielle markedsundersøkelser vil et selskap ofte ønske å teste hvordan et nytt produkt, konsept eller reklamemateriell blir akseptert og vurdert av en bestemt målgruppe. Markedsundersøkelser benyttes også når man ønsker å oppdage tidlige trender ved hjelp av målgruppens meninger, ønsker og tilbakemeldinger. Videre vil man kunne få rede på befolkningens, eller målgruppens, mening om samfunnsaktuelle diskusjoner eller problemstillinger.

Våre kunder får nøyaktig den informasjonen de trenger i løpet av relativt kort tid takket være din og andres deltagelse i våre undersøkelser. Dine meninger er med å danne grunnlaget for beslutninger om nye produkter og strategier – kanskje vil du selv kjenne de igjen i fremtiden?