Vilkår for medlemskap

Vilkår for medlemskap

 
 

1. Registrering

Det er kun anledning til å registrere seg med én brukerkonto eller epost-adresse i panelet. Panel.no kontrollerer for duplikate brukerkontoer, og forbeholder seg retten til å ekskludere medlemmer og slette tilhørende poeng uten forvarsel dersom det på bakgrunn av registrerte opplysninger mistenkes og/eller bekreftes at medlemmet har flere brukerkontoer.

2. Medlemskap

Medlemskap i Panel.no er kun mulig via invitasjon, og av metodiske kvalitetshensyn er det dessverre ikke mulighet for å melde seg inn på eget initiativ. Profilinformasjonen vi har lagret om deg blir slettet når du melder deg ut av panelet. Frem til da har du mulighet til å lese og redigere denne informasjonen via din brukerkonto. Medlemmer som over en lengre tidsperiode ikke viser aktivitet vil bli kontaktet via mail og bedt om å bekrefte interesse for å fortsatt være medlem av panelet. Hvis man ikke reagerer på denne henvendelsen i løpet av tre måneder vil medlemsstatus bli satt til "inaktiv", og brukerinformasjon og poeng vil slettes. Medlemskapet forutsetter at man er bosatt i Norge.

3. Undersøkelser

Som medlem vil du inviteres til å delta i undersøkelser på nett. Invitasjonen, som sendes også på mail, vil inneholde informasjon om undersøkelsens lengde og belønning. Du har verken krav på eller forpliktelse til å delta i en undersøkelse. Panel.no definerer hvem som kan delta i en spesifikk undersøkelse, og målgruppen kan variere fra undersøkelse til undersøkelse. Medlemmer forplikter seg til å besvare undersøkelser ærlig og etter beste evne, uten innflytelse fra andre personer. Panel.no forbeholder seg retten til uten forvarsel å melde ut medlemmer som mistenkes for å besvare undersøkelser usant eller useriøst, blant annet ved kontroll av svartid eller svarmønster. Alt innhold på hjemmeside og i undersøkelser er opphavsrettslig beskyttet. Som medlem har du ikke lov til å kopiere, bruke eller distribuere informasjon, bilder, tekst, eller annet materiale uten eksplisitt samtykke fra Panel.no.

4. Godtgjørelser og belønning

Medlemmer mottar belønning for å delta i undersøkelser. Belønningen beregnes i form av poeng, som senere kan veksles inn i ulike produkter og tjenester. Størrelsen på belønningen avhenger av undersøkelsens lengde og kompleksitet, og opplyses om i invitasjon. Panel.no belønner kun fullførte undersøkelser. Dersom man avbryter en undersøkelse før den er fullført vil man ikke motta belønning for den aktuelle undersøkelsen, da ufullstendige undersøkelser ikke kan benyttes som en del av et analysegrunnlag. Opptjente poeng må benyttes innen 2 år fra opptjeningsdato, hvis ikke blir poengene ansett som foreldet og slettet fra medlemmets konto. Dersom man 1) avslutter et medlemskap uten å benytte seg av de oppsparte poengene, 2) blir registrert som et inaktivt medlem, 3) oppretter duplikatkontoer eller 4) manipulerer undersøkelser ved å svare usant eller useriøst, vil medlemskapet bli terminert og poeng slettet uten forvarsel.