Om web-undersøkelser

About online surveys

Hva er web- undersøkelser?

 
 

 Web- eller onlineundersøkelser som metode for datainnsamling opplever en sterk vekst, og er for øyeblikket den mest utbredte metoden til analyser i våre markeder. Hos Panel.no er det dine svar i undersøkelsene som former dataene og resultatene markedsanalytikerne senere jobber med og analyserer.


En av fordelene ved web-undersøkelser er at intervjuene kan skje på respondentenes, altså våre panelmedlemmers, vilkår. Undersøkelsene kan gjennomføres av respondentene når og hvor de selv ønsker, og vi gir alltid respondenten belønning som takk for innsatsen.


Web-undersøkelsene våre kan handle om å evaluere ulike produktkonsepter, reklamer eller nye merkevarer. Det kan også handle om mer samfunnsrelaterte temaer, som politiske meninger, meninger om dagsaktuelle saker og nyheter og lignende. Mulighet til å vise lyd, bilder og video er en stor fordel ved denne metoden, i tillegg til muligheten for å bruke den tiden man trenger for å vurdere spørsmål og formulere åpne svar med sine egne ord.