Regler

rules

Vilkår og betingelser

 

Det fungerer ikke uten regler...

Vi er underlagt lovpålagte bestemmelser, samt etiske og profesjonelle retningslinjer for markedsanalyse-bransjen. Med bakgrunn i disse bestemmelsene har vi etablert noen regler og betingelser for din og andres deltagelse i Panel.no.

Høyst konfidensielt...

I alle våre undersøkelser er vi kun interessert i dine meninger, ikke dine personlige og identifiserbare opplysninger. Bruk av identifiserbare data ville ikke bare være i strid med personvernlovgivning, men også i strid med prinsippene for markedsundersøkelser.